Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0987333647/0846116168

Sản phẩm » Dụng cụ cầm tay » Dụng cụ cầm tay Asaki » Dụng cụ điện tử


Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP_R AK-9300
Máy hàn ống nhựa chịu nhiệt PP_R AK-9300
Mã hàng : AK-9300
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm tuốt dây điện AK-9101
Kềm tuốt dây điện AK-9101
Mã hàng : AK-9101
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm tuốt dây điện đa năng cao cấp AK-9103
Kềm tuốt dây điện đa năng cao cấp AK-9103
Mã hàng : AK-9103
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse 38L AK-9114
Kềm bấm đầu cosse 38L AK-9114
Mã hàng : AK-9114
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse 25L AK-9113
Kềm bấm đầu cosse 25L AK-9113
Mã hàng : AK-9113
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse 16L AK-9112
Kềm bấm đầu cosse 16L AK-9112
Mã hàng : AK-9112
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse 8L AK-9111
Kềm bấm đầu cosse 8L AK-9111
Mã hàng : AK-9111
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse chỉa bọc nhựa AK-9126
Kềm bấm đầu cosse chỉa bọc nhựa AK-9126
Mã hàng : AK-9126
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu nối cáp đồng trục AK-9125
Kềm bấm đầu nối cáp đồng trục AK-9125
Mã hàng : AK-9125
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse pin AK-9123
Kềm bấm đầu cosse pin AK-9123
Mã hàng : AK-9123
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse nối AK-9124
Kềm bấm đầu cosse nối AK-9124
Mã hàng : AK-9124
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse ghim capa AK-9122
Kềm bấm đầu cosse ghim capa AK-9122
Mã hàng : AK-9122
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse tròn AK-9121
Kềm bấm đầu cosse tròn AK-9121
Mã hàng : AK-9121
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm đầu cosse tròn bọc nhựa AK-9120
Kềm bấm đầu cosse tròn bọc nhựa AK-9120
Mã hàng : AK-9120
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kềm bấm cáp mạng và điện thoại AK-9003
Kềm bấm cáp mạng và điện thoại AK-9003
Mã hàng : AK-9003
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168

    Đối tác