Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0987333647/0846116168

» Dụng cụ cầm tay

HỖ TRỢ ONLINE
Hotline: 0987333647/0846116168

Sản phẩm » Dụng cụ cầm tay » Dụng cụ cầm tay thương hiệu kouritsu


Kìm mỏ nhọn kích thước 7 inch 7''-180mm
Kìm mỏ nhọn kích thước 7 inch 7''-180mm
Mã hàng : Model:K.BR-LNP07-01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm mỏ nhọn kích thước 6 inch 6” – 150mm
Kìm mỏ nhọn kích thước 6 inch  6” – 150mm
Mã hàng : Model:K.BR-LNP06-01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm cắt kích thước 8 inch 8''-200mm CRV
Kìm cắt kích thước 8 inch  8''-200mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP08-M01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm cắt kích thước 7 inch 7''-180mm CRV
Kìm cắt kích thước 7 inch  7''-180mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP07-02
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm cắt kích thước 6 inch 6''-150mm CRV
Kìm cắt kích thước 6 inch  6''-150mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP06-M01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm điện kích thước 8 inch 8-200mm CRV
Kìm điện kích thước 8 inch 8-200mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP08-01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm điện kích thước 7 inch K.BR-CP07-01
Kìm điện kích thước 7 inch K.BR-CP07-01
Mã hàng : Model:K.BR-CP07-01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm điện kích thước 6 inch 6''-150mm CRV
Kìm điện kích thước 6 inch 6''-150mm CRV
Mã hàng : Model:K.BR-CP06-01
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Bộ tuốc nơ vít búa gồm 13 chi tiết
Bộ tuốc nơ vít búa gồm 13 chi tiết
Mã hàng : Model:K.GT-210113
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít đầu khẩu H10
Tuốc nơ vít đầu khẩu H10
Mã hàng : Model:K.GT-221510
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít đầu khẩu H8
Tuốc nơ vít đầu khẩu H8
Mã hàng : Model:K.GT-221508
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH3X300
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH3X300
Mã hàng : Model:K.SN-T04000-PH3X300
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH3x250mm
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH3x250mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-PH3X250
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH2X250
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH2X250
Mã hàng : Model:K.SN-T04000-PH2X250
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH2X200
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH2X200
Mã hàng : Model:K.SN-T04000-PH2X200
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH2x150mm
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH2x150mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-PH2X150
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH1x100mm
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH1x100mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-PH1X100
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH0x75mm
Tuốc nơ vít 4 cạnh kích cỡ đầu vít PH0x75mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-PH0X75
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL8X300
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL8X300
Mã hàng : Model:K.SN-T04000-SL8X300
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL8x250mm
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL8x250mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-SL8X250
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL6X250
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL6X250
Mã hàng : Model:K.SN-T04000-SL6X250
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL6X200
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL6X200
Mã hàng : Model:K.SN-T04000-SL6X200
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL6X150mm
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL6X150mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-SL6X150
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL5X100mm
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL5X100mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-SL5X100
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL3x75mm
Tuốc nơ vít 2 cạnh kích cỡ đầu vít SL3x75mm
Mã hàng : Model:SINO-T04000-SL3X75
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168

    Đối tác