Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0904948240

Sản phẩm » Thiết bị xây dựng » Thiết bị hãng BOSCH » Máy mài góc hãng bosch


Máy mài goc hãng bosch GWS 20-230 230MM - 2000W
Máy mài goc hãng bosch GWS 20-230 230MM - 2000W
Mã hàng : GWS 20-230 230MM - 2000W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 20-180 180MM - 2000W
Máy mài góc hãng bosch GWS 20-180 180MM - 2000W
Mã hàng : GWS 20-180 180MM - 2000W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 2000-230 230MM - 2000W
Máy mài góc hãng bosch GWS 2000-230 230MM - 2000W
Mã hàng : GWS 2000-230 230MM - 2000W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 22-180LVI 180MM - 2200W
Máy mài góc hãng bosch GWS 22-180LVI 180MM - 2200W
Mã hàng : GWS 22-180LVI 180MM - 2200W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 22-180 180MM - 2200W
Máy mài góc hãng bosch GWS 22-180 180MM - 2200W
Mã hàng : GWS 22-180 180MM - 2200W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 2000-180 180MM - 2000W
Máy mài góc hãng bosch GWS 2000-180 180MM - 2000W
Mã hàng : GWS 2000-180 180MM - 2000W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 17-150CI 150MM - 1700W
Máy mài góc hãng bosch GWS 17-150CI 150MM - 1700W
Mã hàng : GWS 17-150CI 150MM - 1700W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 17-125CI 125MM - 1.700W
Máy mài góc hãng bosch GWS 17-125CI  125MM - 1.700W
Mã hàng : GWS 17-125CI 125MM - 1.700W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 13-125CI 125MM - 1300W
Máy mài góc hãng bosch GWS 13-125CI 125MM - 1300W
Mã hàng : GWS 13-125CI 125MM - 1300W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 900-125 100MM - 900W
Máy mài góc hãng bosch GWS 900-125 100MM - 900W
Mã hàng : GWS 900-125 100MM - 900W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 8-125C 125MM - 850W
 Máy mài góc hãng bosch GWS 8-125C 125MM - 850W
Mã hàng : GWS 8-125C 125MM - 850W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 7-125 125MM - 720W
Máy mài góc hãng bosch GWS 7-125 125MM - 720W
Mã hàng : GWS 7-125 125MM - 720W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 900-100S 100MM - 900W
Máy mài góc hãng bosch GWS 900-100S 100MM - 900W
Mã hàng : GWS 900-100S 100MM - 900W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 900-100 100MM - 900W
Máy mài góc hãng bosch GWS 900-100 100MM - 900W
Mã hàng : GWS 900-100 100MM - 900W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc GWS 7-100ET 100MM - 720W
Máy mài góc GWS 7-100ET 100MM - 720W
Mã hàng : GWS 7-100ET 100MM - 720W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 7-100T 100MM - 720W
Máy mài góc hãng bosch GWS 7-100T 100MM - 720W
Mã hàng : GWS 7-100T 100MM - 720W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 750-100 100MM - 750W
Máy mài góc hãng bosch GWS 750-100 100MM - 750W
Mã hàng : GWS 750-100 100MM - 750W
Giá : Liên hệ 0904948240
Máy mài góc hãng bosch GWS 060 100MM-670W
Máy mài góc hãng bosch GWS 060 100MM-670W
Mã hàng : GWS 060 100MM-670W
Giá : Liên hệ 0904948240

    Đối tác