Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0904948240

Sản phẩm » Thiết bị xây dựng » Thiết bị hãng BOSCH » MŨI KHOAN BÊ TÔNG CHUÔI GÀI (5 KHÍA) (SDS MAX)


Mũi đục nhọn SDS-PLUS 22x250mm 2609390576
Mũi đục nhọn SDS-PLUS 22x250mm 2609390576
Mã hàng : 2609390576
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (40x400/520mm) 2608685877
Mũi khoan SDS-MAX 4 (40x400/520mm) 2608685877
Mã hàng : 2608685877
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (35x400/520mm) 2608685876
Mũi khoan SDS-MAX 4 (35x400/520mm) 2608685876
Mã hàng : 2608685876
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (32x400/520mm) 2608685875
Mũi khoan SDS-MAX 4 (32x400/520mm) 2608685875
Mã hàng : 2608685875
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (32x200/320mm) 2608685874
Mũi khoan SDS-MAX 4 (32x200/320mm) 2608685874
Mã hàng : 2608685874
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (30x400/520mm) 2608685873
Mũi khoan SDS-MAX 4 (30x400/520mm) 2608685873
Mã hàng : 2608685873
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (30x200/320mm) 2608685872
Mũi khoan SDS-MAX 4 (30x200/320mm) 2608685872
Mã hàng : 2608685872
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (28x400/520mm) 2608685871
Mũi khoan SDS-MAX 4 (28x400/520mm) 2608685871
Mã hàng : 2608685871
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (28x200/320mm) 2608685870
Mũi khoan SDS-MAX 4 (28x200/320mm) 2608685870
Mã hàng : 2608685870
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (25x400/520mm) 2608685869
Mũi khoan SDS-MAX 4 (25x400/520mm) 2608685869
Mã hàng : 2608685869
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (25x200/320mm) 2608685868
Mũi khoan SDS-MAX 4 (25x200/320mm) 2608685868
Mã hàng : 2608685868
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (22x400/520mm) 2608685867
Mũi khoan SDS-MAX 4 (22x400/520mm) 2608685867
Mã hàng : 2608685867
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (22x200/320mm) 2608685866
Mũi khoan SDS-MAX 4 (22x200/320mm) 2608685866
Mã hàng : 2608685866
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (20x400/520mm) 2608685865
Mũi khoan SDS-MAX 4 (20x400/520mm) 2608685865
Mã hàng : 2608685865
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (20x200/320mm) 2608685864
Mũi khoan SDS-MAX 4 (20x200/320mm) 2608685864
Mã hàng : 2608685864
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (18x400/540mm) 2608685863
Mũi khoan SDS-MAX 4 (18x400/540mm) 2608685863
Mã hàng : 2608685863
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (18x200/340mm) 2608685862
Mũi khoan SDS-MAX 4 (18x200/340mm) 2608685862
Mã hàng : 2608685862
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (16x400/540mm) 2608685861
Mũi khoan SDS-MAX 4 (16x400/540mm) 2608685861
Mã hàng : 2608685861
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan SDS-MAX 4 (16x200/340mm) 2608685860
Mũi khoan SDS-MAX 4 (16x200/340mm) 2608685860
Mã hàng : 2608685860
Giá : Liên hệ 0904948240

    Đối tác