Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0987333647/0846116168

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Đá mài mũi khoan nhật bản


Đá mài SDC#150 EMG-1225-1D
Đá mài SDC#150 EMG-1225-1D
Mã hàng : Model:EMG-1225-1D
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài CBN#150 EMG-1225-1C
Đá mài CBN#150 EMG-1225-1C
Mã hàng : Model:EMG-1225-1C
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài CBN#270 đường kính 6-13 mm EMG-413-4C
Đá mài CBN#270 đường kính 6-13 mm EMG-413-4C
Mã hàng : Model:EMG-413-4C
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài CBN#300 EMG-413-3C
Đá mài CBN#300 EMG-413-3C
Mã hàng : Model:EMG-413-3C
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài SDC#300 EMG-413-2D
Đá mài SDC#300 EMG-413-2D
Mã hàng : Model:EMG-413-2D
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài SDC#300 sử dụng cho dao phay ngón EMG-413-1D
Đá mài SDC#300 sử dụng cho dao phay ngón EMG-413-1D
Mã hàng : Model:EMG-413-1D
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài SDC#200 EDG-1226MB-1D
Đá mài SDC#200 EDG-1226MB-1D
Mã hàng : Model:EDG-1226MB-1D
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài CBN#150 EDG-1226MB-1C
Đá mài CBN#150 EDG-1226MB-1C
Mã hàng : Model:EDG-1226MB-1C
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Collet kẹp mũi khoan từ 8-11 và từ 27-32
Collet kẹp mũi khoan từ 8-11 và từ 27-32
Mã hàng : Model:8-11-27-32
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài SDC#200 EDG-320N-1D
Đá mài SDC#200 EDG-320N-1D
Mã hàng : Model:EDG-320N-1D
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài CBN#200 EDG-320N-1C
Đá mài CBN#200 EDG-320N-1C
Mã hàng : Model:EDG-320N-1C
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài SDC#400 EDG-213N-1D
Đá mài SDC#400 EDG-213N-1D
Mã hàng : Model:EDG-213N-1D
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đá mài CBN#200 EDG-213N-1C
Đá mài CBN#200 EDG-213N-1C
Mã hàng : Model: EDG-213N-1C
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168

    Đối tác