Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0987333647/0846116168

Sản phẩm » Ngũ Kim Việt Nam » Dụng cụ cắt ,gọt


Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Lưỡi dao bạc 25mm Olfa HB-5B
Mã hàng : HB-5B
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Dao cắt kỹ thuật khóa bánh cóc Olfa H-1
Mã hàng : H-1
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Lưỡi dao trổ kỷ thuật KB
Lưỡi dao trổ kỷ thuật KB
Mã hàng : KB
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Dao trổ kỹ thuật Olfa AK-1
Mã hàng : AK-1
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Dao cắt kỹ thuật Olfa A-1 khóa tự động
Mã hàng : Olfa A-1
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Lưỡi dao cắt 9mm màu đen olfa ABB-10B
Lưỡi dao cắt 9mm màu đen olfa ABB-10B
Mã hàng : ABB-10B
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Lưỡi dao cắt 9mm màu bạc olfa AB-10B
Lưỡi dao cắt 9mm màu bạc olfa AB-10B
Mã hàng : AB-10B
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Dao cắt kỹ thuật Olfa 300 khóa bánh cóc
Mã hàng : Olfa 300
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đĩa đánh bóng nhật bản TI12 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI12 Yanase
Mã hàng : TI12
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đĩa đánh bóng nhật bản TI10 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI10 Yanase
Mã hàng : TI10
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đĩa đánh bóng nhật bản TI07 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản TI07 Yanase
Mã hàng : TI07
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đĩa đánh bóng nhật bản HF02 Yanase
Đĩa đánh bóng nhật bản HF02 Yanase
Mã hàng : HF02
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Nhám xếp nhật bản BTOPA7 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA7 Yanase
Mã hàng : BTOPA7
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Nhám xếp nhật bản BTOPA6 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA6 Yanase
Mã hàng : BTOPA6
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Nhám xếp nhật bản BTOPA5 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA5 Yanase
Mã hàng : BTOPA5
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Nhám xếp nhật bản BTOPA4 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA4 Yanase
Mã hàng : BTOPA4
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Nhám xếp nhật bản BTOPA3 Yanase
Nhám xếp nhật bản BTOPA3 Yanase
Mã hàng : BTOPA3
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Thanh đánh bóng nhật bản BK Yanase
Thanh đánh bóng nhật bản BK Yanase
Mã hàng : BK Yanase
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Kìm cắt ống nhựa 60mm nhật bản VP-50E Victor
Mã hàng : VP-50E
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm cắt ống nhựa nhật bản 42mm VP-36E Victor
Kìm cắt ống nhựa nhật bản 42mm VP-36E Victor
Mã hàng : VP-36E
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29 Victor
Kéo cắt ống nhựa 34mm nhật bản VM-29  Victor
Mã hàng : VM-29
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Kìm cắt cổng keo và bavia nhựa 5
Mã hàng : 391BS-125
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 036 cho VM-36E Victor
Mã hàng : 036
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Lưỡi cắt ống nhựa 029 cho VM-29 Victor
Mã hàng : 029
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168

    Đối tác