Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0987333647/0846116168

Sản phẩm » Thiết bị xây dựng » Thiết bị hãng BOSCH » Máy khoan sắt hãng BOSCH


Máy khoan sắt GBH 8-45DV 45MM -1500W
Máy khoan sắt GBH 8-45DV 45MM -1500W
Mã hàng : GBH 8-45DV 45MM -1500W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH 8-45D 45MM -1500W
 Máy khoan búa GBH 8-45D 45MM -1500W
Mã hàng : GBH 8-45D 45MM -1500W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH 5-40D 40MM -1100W
Máy khoan búa GBH 5-40D 40MM -1100W
Mã hàng : GBH 5-40D 40MM -1100W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH 4-32DFR 32MM - 900W (SDS - PLUS)
Máy khoan búa GBH 4-32DFR 32MM - 900W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 4-32DFR 32MM - 900W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 3-28DRE 28MM - 720W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 3-28DRE 28MM - 720W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 3-28DRE 28MM - 720W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-28DFV 28MM - 850W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-28DFV 28MM - 850W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-28DFV 28MM - 850W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-28DV 28MM - 850W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-28DV 28MM - 850W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-28DV 28MM - 850W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26DRE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26DRE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-26DRE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26DE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26DE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-26DE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26RE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26RE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-26RE 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH 2-26E 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-26E 26MM - 800W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH2-24DFR 24MM-790W (SDS-PLUS)
Máy khoan bê tông chuyên dụng GBH2-24DFR 24MM-790W (SDS-PLUS)
Mã hàng : GBH2-24DFR 24MM-790W (SDS-PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH2-24DRE 24MM-790W (SDS-PLUS)
Máy khoan búa GBH2-24DRE 24MM-790W (SDS-PLUS)
Mã hàng : GBH2-24DRE 24MM-790W (SDS-PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH2-24RE 24MM-790W (SDS-PLUS)
Máy khoan búa GBH2-24RE 24MM-790W (SDS-PLUS)
Mã hàng : GBH2-24RE 24MM-790W (SDS-PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH 2-20DRE 20MM - 600W (SDS - PLUS)
Máy khoan búa GBH 2-20DRE 20MM - 600W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-20DRE 20MM - 600W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH 2-20RE 20MM - 600W (SDS - PLUS)
Máy khoan búa GBH 2-20RE 20MM - 600W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-20RE 20MM - 600W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan búa GBH 2-18RE 18MM - 550W (SDS - PLUS)
Máy khoan búa GBH 2-18RE 18MM - 550W (SDS - PLUS)
Mã hàng : GBH 2-18RE 18MM - 550W (SDS - PLUS)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 20-2RE 20MM -800W
Máy khoan động lực GSB 20-2RE 20MM -800W
Mã hàng : GSB 20-2RE 20MM -800W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 16RE 16MM - 750W
Máy khoan động lực GSB 16RE 16MM - 750W
Mã hàng : GSB 16RE 16MM - 750W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W (Vali, bộ phụ kiện 100 món)
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W (Vali, bộ phụ kiện 100 món)
Mã hàng : GSB 13RE 13MM - 650W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W
 Máy khoan động lực GSB 13RE 13MM - 650W
Mã hàng : GSB 13RE 13MM - 650W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 550 ELECTRICIAN 13MM -550W (Vali, bộ phụ kiện nghành điện)
Máy khoan động lực GSB 550 ELECTRICIAN 13MM -550W (Vali, bộ phụ kiện nghành điện)
Mã hàng : GSB 550 ELECTRICIAN 13MM - 550W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 550 V 13MM - 550W (Vali, bộ phụ kiện 100 món)
Máy khoan động lực GSB 550 V 13MM - 550W (Vali, bộ phụ kiện 100 món)
Mã hàng : GSB 550 V 13MM - 550W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 550 V19 13MM - 550W (Vali, bộ phụ kiện 19 món)
Máy khoan động lực GSB 550 V19 13MM - 550W (Vali, bộ phụ kiện 19 món)
Mã hàng : GSB 550 V19 13MM - 550W (Vali, bộ phụ kiện 19 món)
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 550 13MM - 550W
Máy khoan động lực GSB 550 13MM - 550W
Mã hàng : GSB 550 13MM - 550W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W (Vali, bộ phụ kiện 100 món)
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W (Vali, bộ phụ kiện 100 món)
Mã hàng : GSB 10RE 10MM - 500W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W
Máy khoan động lực GSB 10RE 10MM - 500W
Mã hàng : GSB 10RE 10MM - 500W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan sắt GBM 32-4 32MM - 1500W
Máy khoan sắt GBM 32-4 32MM - 1500W
Mã hàng : GBM 32-4 32MM - 1500W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan sắt GBM 13RE 13MM - 500W
Máy khoan sắt GBM 13RE 13MM - 500W
Mã hàng : GBM 13RE 13MM - 500W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy khoan sắt GBM 10RE 10MM - 450W
Máy khoan sắt GBM 10RE 10MM - 450W
Mã hàng : GBM 10RE 10MM - 450W
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168

Đối tác