Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0904948240

Sản phẩm » Thiết bị xây dựng » Thiết bị hãng BOSCH » Mũi khoan sắt HSS-G/ HSS-Co


Mũi khoan sắt HSS 10mũi,1-10 mm 1609200203
Mũi khoan sắt HSS 10mũi,1-10 mm 1609200203
Mã hàng : 1609200203
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS 13mũi 1.5-6.5mm 1609200201
 Mũi khoan sắt HSS 13mũi 1.5-6.5mm 1609200201
Mã hàng : 1609200201
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) 2608585595
Mũi khoan sắt HSS-G 16mm (hộp 4 mũi) 2608585595
Mã hàng : 2608585595
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) 2608585594
Mũi khoan sắt HSS-G 15mm (hộp 4 mũi) 2608585594
Mã hàng : 2608585594
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) 2608585593
Mũi khoan sắt HSS-G 14mm (hộp 4 mũi) 2608585593
Mã hàng : 2608585593
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 13.0mm (hộp 5 mũi) 2608595083
Mũi khoan sắt HSS-G 13.0mm (hộp 5 mũi) 2608595083
Mã hàng : 2608595083
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) 2608595082
Mũi khoan sắt HSS-G 12.5mm (hộp 5 mũi) 2608595082
Mã hàng : 2608595082
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 12.0mm (hộp 5 mũi) 2608595081
Mũi khoan sắt HSS-G 12.0mm (hộp 5 mũi) 2608595081
Mã hàng : 2608595081
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) 2608595080
Mũi khoan sắt HSS-G 11.5mm (hộp 5 mũi) 2608595080
Mã hàng : 2608595080
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 11.0mm (hộp 5 mũi) 2608595079
Mũi khoan sắt HSS-G 11.0mm (hộp 5 mũi) 2608595079
Mã hàng : 2608595079
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) 2608595078
Mũi khoan sắt HSS-G 10.5mm (hộp 5 mũi) 2608595078
Mã hàng : 2608595078
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 10.0mm (hộp 5 mũi) 2608595077
Mũi khoan sắt HSS-G 10.0mm (hộp 5 mũi) 2608595077
Mã hàng : 2608595077
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) 2608595076
Mũi khoan sắt HSS-G 9.5mm (hộp 5 mũi) 2608595076
Mã hàng : 2608595076
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 9.0mm (hộp 5 mũi) 2608595075
Mũi khoan sắt HSS-G 9.0mm (hộp 5 mũi) 2608595075
Mã hàng : 2608595075
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) 2608595073
Mũi khoan sắt HSS-G 8.5mm (hộp 5 mũi) 2608595073
Mã hàng : 2608595073
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 8.0mm (hộp 5 mũi) 2608595072
Mũi khoan sắt HSS-G 8.0mm (hộp 5 mũi) 2608595072
Mã hàng : 2608595072
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) 2608595071
Mũi khoan sắt HSS-G 7.5mm (hộp 10 mũi) 2608595071
Mã hàng : 2608595071
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) 2608595070
Mũi khoan sắt HSS-G 7mm (hộp 10 mũi) 2608595070
Mã hàng : 2608595070
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) 2608595068
Mũi khoan sắt HSS-G 6.5mm (hộp 10 mũi) 2608595068
Mã hàng : 2608595068
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) 2608595067
Mũi khoan sắt HSS-G 6.2mm (hộp 10 mũi) 2608595067
Mã hàng : 2608595067
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) 2608595066
Mũi khoan sắt HSS-G 6mm (hộp 10 mũi) 2608595066
Mã hàng : 2608595066
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) 2608595064
Mũi khoan sắt HSS-G 5.5mm (hộp 10 mũi) 2608595064
Mã hàng : 2608595064
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) 2608595063
Mũi khoan sắt HSS-G 5.2mm (hộp 10 mũi) 2608595063
Mã hàng : 2608595063
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) 2608595062
Mũi khoan sắt HSS-G 5mm (hộp 10 mũi) 2608595062
Mã hàng : 2608595062
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) 2608595060
Mũi khoan sắt HSS-G 4.2mm (hộp 10 mũi) 2608595060
Mã hàng : 2608595060
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) 2608595059
Mũi khoan sắt HSS-G 4mm (hộp 10 mũi) 2608595059
Mã hàng : 2608595059
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) 2608595058
Mũi khoan sắt HSS-G 3.5mm (hộp 10 mũi) 2608595058
Mã hàng : 2608595058
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) 2608595056
Mũi khoan sắt HSS-G 3.2mm (hộp 10 mũi) 2608595056
Mã hàng : 2608595056
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) 2608595055
Mũi khoan sắt HSS-G 3mm (hộp 10 mũi) 2608595055
Mã hàng : 2608595055
Giá : Liên hệ 0904948240
Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) 2608595053
Mũi khoan sắt HSS-G 2.5mm (hộp 10 mũi) 2608595053
Mã hàng : 2608595053
Giá : Liên hệ 0904948240

Đối tác