Địa chỉ: 24/6 Đường 429 KP 2-Phường Tăng Nhơn Phú A-Quận 9-TP Hồ Chí Minh

Hotline : 0987333647/0846116168

Sản phẩm » Thiết bị công nghiệp » Hệ thống thu hồi khí xả trung tâm hãng Filcar


Dây hút chân không AC/81
Dây hút chân không AC/81
Mã hàng : Model:AC/81
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dây hút chân không kết hợp dây khí
Dây hút chân không kết hợp dây khí
Mã hàng : Model:AC/83
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Ống kết nối cứng với đầu công tác TSC-TUBO-A.1.5
Ống kết nối cứng với đầu công tác TSC-TUBO-A.1.5
Mã hàng : Model:TSC-TUBO-A.1.5
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Ống kết nối mềm với đầu công tác
Ống kết nối mềm với đầu công tác
Mã hàng : Model:CVL- TSCM-207BBA
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đầu nối ống mềm TSC-GIUNTO
Đầu nối ống mềm TSC-GIUNTO
Mã hàng : Model:TSC-GIUNTO
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Hộp kết nối TSC-CARTER
Hộp kết nối TSC-CARTER
Mã hàng : Model:TSC-CARTER
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Bộ đầu công tác kết hợp tay quay di động BP-5000/C-220
Bộ đầu công tác kết hợp tay quay di động BP-5000/C-220
Mã hàng : Model:BP-5000/C-220
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Bảng mạch điều khiển TELECONTROL.TSC
Bảng mạch điều khiển TELECONTROL.TSC
Mã hàng : Model:TELECONTROL.TSC
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đầu công tác đơn treo tường TMSM-103ABA
Đầu công tác đơn treo tường TMSM-103ABA
Mã hàng : Model:TMSM-103ABA
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đầu công tác đôi treo tường TSCM-207BBA
Đầu công tác đôi treo tường TSCM-207BBA
Mã hàng : Model:TSCM-207BBA
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 6 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-1000
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đông thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-750
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 4 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-550
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Quạt hút trung tâm cho 3 khoang hoạt động đồng thời
Mã hàng : Model:ASPIRCAR-400
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Tay chà hoạt động khí nén
Tay chà hoạt động khí nén
Mã hàng : Model:LEVIGAT.PNEU
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dây hút chân không
Dây hút chân không
Mã hàng : Model:AC/86
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Mã hàng : Model:AC/90
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dây hút kết hợp dây khí
Dây hút kết hợp dây khí
Mã hàng : Model:AC/90
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Đầu chuyển chữ Y cho 2 tay chà
Đầu chuyển chữ Y cho 2 tay chà
Mã hàng : Model:SOT-1679
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dây hút kết hợp dây khí AC/83-S
Dây hút kết hợp dây khí AC/83-S
Mã hàng : Model: AC/83-S
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Dây hút kết hợp dây điện 230V
Mã hàng : Model:AC/87-R
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Máy hút bụi matit di động EASY-2
Máy hút bụi matit di động EASY-2
Mã hàng : Model: EASY-2
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Ống dẫn khí thải Ø150
Ống dẫn khí thải Ø150
Mã hàng : Model:Ø150
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Ống dẫn khí thải Ø100
Ống dẫn khí thải Ø100
Mã hàng : Model:Ø100
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-100
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-100
Mã hàng : Model:TROTTER-100
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-50
Quạt thu hồi khí thải di động TROTTER-50
Mã hàng : Model:TROTTER-50
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Chụp pô Ø100
Chụp pô Ø100
Mã hàng : Model:BGT-100/140SER
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Cơ cấu truyền tín hiệu khởi động quạt AM-TX
Cơ cấu truyền tín hiệu khởi động quạt AM-TX
Mã hàng : Model:AM-TX
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Cuộn ống hút AMTZ-100/10TR
Cuộn ống hút AMTZ-100/10TR
Mã hàng : Model:AMTZ-100/10TR
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168
Mặt bít nối máng trượt với đường ống hút trung tâm Ø250
Mặt bít nối máng trượt với đường ống hút trung tâm Ø250
Mã hàng : Model:FUSZ-1-1/250
Giá : Liên hệ 0987333647/0846116168

Đối tác